นายสมัย คำโท
ปลัด อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 455136
Page Views 869362
 
 
ข้อมูลผู้บริหาร
    


นายพิสิทธิ์  ทองเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู

เบอร์โทร  0879500398

                                     


                                                                                  
                  นายสิทธิชัย   เชื้อลี                                            นายสุวรรณ์   จันทร์หอม 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู              รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู
                    เบอร์โทร  0862628884                                                 เบอร์โทร  0831006547

                                                         
                                                         นายสาลี   พงษ์สีดา
                                   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู

                                                                              เบอร์โทร  0985852213

                    

              นายสมัย  คำโท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู
โทร 0987176137


   ประเด็นถาม - ตอบ
     

              
หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ "ทุจริต ประพฤมิชอบ"
ท่านสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่
 
                               สายด่วนนายก  08 79500398 
                                        สายด่วนปลัด  09 8717 6137
                              องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู
                                huaitikchu.phusing@gmail.com