นายสมัย คำโท
ปลัดอบต.ห้วยตึ๊กชู ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 10/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 313077
Page Views 675366
 
แผนป้องการการทุจริต
       (๑)  มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่การบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี  
       (๒)  มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
       (๓)  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       (๔)  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
       (๕)  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
       (๖)  มาตรการป้องกันการรับสินบน
       (๗)  มาตรการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
       (๘)  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร 
       (๙)  มาตรการการใช้รถราชการรายงานผลการติดตามผลการดำเนินการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2564  รอบที่  1 mailดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2563  รอบที่  2 mailดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2563  รอบที่  1 mailดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2562  รอบที่ 2 mailดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2562  รอบที่ 1 mailดาวน์โหลดเอกสาร