นายสมัย คำโท
ปลัด อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 455033
Page Views 869259
 
 
ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี enlightened

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2561 mailดาวนโหลดเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2562 mailดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน mailดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 mailดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน mailดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564  mailดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน mailดาวน์โหลดเอกสาร


รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นenlightened

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ประจำปี 2564 mailดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ประจำปี 2563 mailดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ประจำปี 2562 mailดาวน์โหลดเอกสาร