นายสมัย คำโท
ปลัด อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 455015
Page Views 869239
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางนิชาภา เดชธนภูริภูวดล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสุทารัตน์ แก้วละมุล
นักวิชาการศึกษา

นางอาภรณ์ ศรีนวล
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุภีร์ คำแสน
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวาสนา พงษ์สุภา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุรีรัตน์ พลแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุดทิวรรณ สมัญญา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางภัชรินทร์ บุบผารัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก

ว่าง
ครู

นางสาวศศินันท์ บุญส่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนภา สุภาพ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางประภัชนันท์ ใจสว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางชุติมากร ขันธ์รัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวธัญลักษณ์ คำโท
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจันทร์เพ็ญ สุภารัตน์
ผู้ดูแลเด็ก